FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT: SOL·LICITACIONS SOSTRES, UN TRAM

1. DADES BASE

REFERÈNCIA
CÀRREGA (kN/m)
LONGITUD (m)

2. RESULTATS

TRAM AÏLLAT

tram aillat
Ma
(mKn)
M(+)
(mKn)
Mb
(mKn)
Ta
(Kn)
Tb
(Kn)
Sense majorar - - - - -
Majorat * 1.4 - - - - -

TRAM EXTREM ESQUERRA

tram aillat
Ma
(mKn)
M(+)
(mKn)
Mb
(mKn)
Ta
(Kn)
Tb
(Kn)
Sense majorar - - - - -
Majorat * 1.4 - - - - -

TRAM EXTREM DRETA

tram aillat
Ma
(mKn)
M(+)
(mKn)
Mb
(mKn)
Ta
(Kn)
Tb
(Kn)
Sense majorar - - - - -
Majorat * 1.4 - - - - -

TRAM INTERIOR

tram aillat
Ma
(mKn)
M(+)
(mKn)
Mb
(mKn)
Ta
(Kn)
Tb
(Kn)
Sense majorar - - - - -
Majorat * 1.4 - - - - -