FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT : MUR DE FÀBRICA

REFERÈNCIA
fk (N/mm2)
γM
fd (N/mm2)
DENSITAT (kN/m3)

TRAM INTERIOR

 

TRAM EXTREM

ESQUERRA
 
DRETA
  a
VORA
   
L
(m)
L
(m)
Q
(kN/m2)
  
S
(kN/m2)
   
a
L
(m)
a a    
Q
(kN/m2)
  
S
(kN/m2)
  
COB   b b b COB
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
a
H
(m)
a a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
4RT   b b b 4RT
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ T
E
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
a
H
(m)
a a N (kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
3ER   b b b 3ER
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
a
H
(m)
a a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
2N   b b b 2N
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
a
H
(m)
a a N (kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S (kN/m2)
1ER   b b b 1ER
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q
(kN/m2)
σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
a
H
(m)
a a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
Q (kN/m2) σ
(N/mm2)
S
(kN/m2)
PB   b b b PB
H
(m)
a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
aa σ
(N/mm2)
a
H
(m)
a a N
(kN)
T
(cm)
E
(cm)
λ TE
(cm)
aa σ
(N/mm2)
a a a