FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT: PILARS FORMIGÓ

1. DADES BASE

REFERÈNCIA
CÀRREGA PERMANENT g(kN/m2)
CÀRREGA VARIABLE q(kN/m2)
N. DE PLANTES (n)

2. GEOMETRIA, MATERIAL I SOL·LICITACIONS

LLUMS ADJACENTS
L1 (Llum del pòrtic llarga) (m)
L2 (Llum del pòrtic curta) (m)
L3 (crugia esquerra) (m)
L4 (crugia dreta) (m)
PILAR
b (cm)
h (cm)
H (cm)
Formigó (kN/mm2)
Acer (kN/mm2)
SOL·LICITACIONS
N (Predimensionat) (kN)
Àrea inicial del pilar (cm2)
Si fos quadrat (cm)
pp
N = n[(g+p)*((L1+L2)/2 *(L3+L4)/2 + pp]
N (kN)
mm
M = [(g+0.5 * q) * L12/14 - g * L22/14] *(L3+L4)/2
ME (mkN) MD (mkN)

3. TIPUS RECOLÇAMENT I ESVELTESA

COEFICIENT β

EMP APO-APO EMP-APO emp-emp emp-emp
210.70.50.7

λ

4. RESULTATS

COMPRESSIÓ SIMPLE

RESISTENCIA DEL FORMIGÓ (kN) ARMADURA PEL QUE QUEDA (cm2)
RESULTAT (cm2)
EXCENTRICITATS
Emin (cm)
(la major de 2 cm, b/20 i h/20)
Eresultat (cm)
-
FLEXOCOMPRESSIÓ

V μ

ARMADURA (cm2)
*ω, es consulta a un dels promptuaris
  • armadura a dues cares
  • armadura a quatre cares
  • secció circular
ARMADURA MÍNIMA

GEOMÈTRICA (cm2)
MECÀNICA (cm2)
ARMADURA MÀXIMA (cm2)

5. ÀBACS, RODONS


REDONS: SECCIONS I PES. QUALSEVOL TIPUS D'ACER
DIÀMETRE (mm)
NOMBRE BARRES (n)
PES TOTAL (Kg)
ÀREA (cm2)