FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT: PILARS METÀL·LICS

1. DADES BASE

REFERÈNCIA
AXIL N (kN)
MOMENT FLECTOR M (mKn)
ALÇADA L (m)

2. TIPUS RECOLÇAMENT I ESVELTESA

COEFICIENT β

EMP APO-APO EMP-APO emp-emp
210.70.5

ESVELTESA λ

Esvelt (*) amb exentricitat (fyd =500)
Esvelt (*) centrat (fyd=700)
Amb excentricitat (fyd=1100)
Centrat (fyd=1500)
(*): Més de una alçada (2,5 a 3,0 m) o esveltesa λ > 50

3. PREDIMENSIONAT

TIPUS ACER
ÀREA CALCULADA (cm2)
CARACTERÍSTIQUES PERFIL
-
TIPUSA
(cm2)
W
(cm3)
Imin
(cm)
P
(Kg/ml)
-----
SELECCIONAR PERFIL

4. COMPROVACIONS

βλω
0.7--
σ axil
fyd (N/mm2)
moment
fyd (N/mm2)
total
fyd (N/mm2)
---