FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT : BIGA METÀL·LICA

1. DADES BASE


REFERÈNCIA
PERMANENT+VARIABLES
majorades (kN)
PERMANENT+0.3* VARIABLES
sense majorar (kN)
LLUM (m)
fd (N/mm2)
VALOR (fmax = L/n)
FLETXA MÀXIMA (mm)

2. PREDIMENSIONAT

PREDIMENSIONAT de W (cm3)
W (cm3) >= Md/fd
PREDIMENSIONAT de I (cm4)
I <=5*Q*L4/(384*E*L/Ψ)
CARACTERÍSTIQUES PERFIL
-
TIPUSW
(cm3)
I
(cm4)
P
(Kg/ml)
----

3. COMPROVACIONS

TENSIÓ
(N/mm2)
FLETXA
(mm)
σ - f -
σmax - fmax -
--